De inhoud op deze website is alleen bedoeld voor inwoners van Nederland.

Bent u 60 jaar of ouder? U kunt ons helpen een manier te vinden om infecties van het bloed te voorkomen.

Voor een klinisch onderzoek ter beoordeling van een onderzoeksvaccin bij volwassenen van 60 jaar en ouder worden nu mensen gezocht.
embrace-img
Over het E.mbrace-onderzoek

Het E.mbrace-onderzoek beoordeelt de werkzaamheid en veiligheid van een onderzoeksvaccin ter preventie van bloedinfecties bij volwassenen van 60 jaar en ouder. Deze bloedinfecties kunnen leiden tot ernstige complicaties, zoals een gevaarlijk lage bloeddruk of shock.

Deze infecties worden een invasieve (ook wel systemische) infectie genoemd, vaak aangeduid als invasieve E. coli-ziekte (IED). 1 Hoewel IED voorkomt bij mensen van alle leeftijden, hebben volwassenen van 60 jaar en ouder een verhoogd risico om IED te krijgen, en dat risico neemt nog verder toe als u in het verleden een urineweginfectie hebt gehad.

Wat we door dit onderzoek te weten komen, kan in de toekomst nuttig zijn voor de preventie van bloedinfecties.

1 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4871665/

Wie kan er deelnemen aan dit onderzoek?

U kunt in aanmerking komen voor deelname aan het E.mbrace-onderzoek als u:

  • 60 jaar of ouder bent
  • In de afgelopen 2 jaar een urineweginfectie hebt gehad
  • Goed overweg kunt met, of een verzorger hebt die overweg kan met een app op een smartphone

Verdere geschiktheidscriteria worden beoordeeld door het onderzoeksteam.

Wat kunnen deelnemers verwachten?

Als blijkt dat u in aanmerking komt voor deelname aan het E.mbrace-onderzoek, krijgt u op dag 1 het onderzoeksvaccin of de placebo (een vaccin dat geen actief geneesmiddel bevat) als één injectie toegediend. U legt ook ten minste 8 onderzoeksbezoeken af, waarvan enkele op de onderzoekslocatie en andere op afstand per telefoon. Het onderzoek duurt ongeveer 3 jaar. Het soort bezoeken, op locatie of op afstand, zal door het onderzoeksteam worden bepaald. Het onderzoeksteam zal u op de hoogte houden van de contacten en bezoeken aan de locatie die voor uw deelname nodig zijn.

Onderzoeksdeelnemers en/of hun verzorgers moeten een app op hun smartphone gebruiken om informatie te noteren en te delen met het onderzoeksteam.

Onderzoekscentrum zoeken

Als u meer wilt weten over deelname aan het E.mbrace-onderzoek, neem dan contact op met het dichtstbijzijnde onderzoekscentrum voor meer informatie.

Wat is vaccinatie en waarom is dat belangrijk?

Vaccinatie is een manier om ziekten bij mensen te helpen voorkomen of te verlichten voordat zij ermee in contact komen. Er wordt gebruikgemaakt van de natuurlijke afweer van uw lichaam om weerstand op te bouwen tegen specifieke infecties en maakt uw immuunsysteem sterker. De meeste vaccins worden toegediend met een injectie, maar sommige worden oraal (via de mond) gegeven of verstoven in de neus.

Wat is een klinisch onderzoek?

Een klinisch onderzoek is een zorgvuldig opgezette wetenschappelijke beoordeling van een onderzoeksmedicatie of -behandeling. Klinisch wetenschappelijke onderzoeken worden uitgevoerd door artsen en wetenschappers. De resultaten van klinische onderzoeken helpen regelgevende instanties zoals het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) om te bepalen of een onderzoeksgeneesmiddel moet worden goedgekeurd en beschikbaar gemaakt voor patiënten. Klinisch wetenschappelijke onderzoeken zijn de enige manier waarop we nieuwe en betere behandelingen kunnen ontwikkelen en de patiëntenzorg verbeteren. Klinisch wetenschappelijke onderzoeken worden over het algemeen beoordeeld door een onafhankelijke beoordelingscommissie (IRB) of een ethische commissie (EC). Het doel van de beoordeling door een IRB of EC is ervoor te zorgen dat de nodige stappen worden ondernomen om de rechten en het welzijn te beschermen van mensen die aan klinisch wetenschappelijke onderzoeken deelnemen. Klinisch wetenschappelijke onderzoeken worden uitgevoerd door ervaren en getrainde medische professionals die de gezondheid van deelnemers tijdens het onderzoek controleren.

Het belang van diversiteit in klinische onderzoeken

Uit onderzoek is gebleken dat bepaalde ziekten, behandelingen en geneesmiddelen verschillende gevolgen kunnen hebben voor mensen op grond van hun leeftijd, geslacht en genetische achtergrond, waaronder ras en etnische afkomst. Het is belangrijk om onderzoeken te verrichten bij diverse bevolkingsgroepen om ervoor te zorgen dat vaccins en geneesmiddelen in het algemeen veilig en effectief zijn (of dat de voordelen groter zijn dan de risico's) voor de bevolkingsgroepen die ze zullen gebruiken.

Waarom is klinisch onderzoek belangrijk?

Voor klinische onderzoeken is vaak een groot aantal vrijwilligers nodig die willen deelnemen aan één onderzoek; soms zijn duizenden mensen nodig om betrouwbare informatie te verkrijgen. Deze informatie wordt vervolgens ingediend bij de EMA en andere lokale regelgevende autoriteiten. Zij analyseren de informatie om te bepalen of het geneesmiddel veilig en effectief is, en of de voordelen opwegen tegen de risico's, om vervolgens goedkeuring te verlenen voor gebruik door het publiek.

Veelgestelde vragen

Escherichia coli (E. coli) is een van de veel voorkomende bacteriën in de darmen. Sommige stammen van de E. coli-bacterie kunnen ook in de urinewegen terechtkomen en een urineweginfectie veroorzaken.

Urineweginfecties zijn vaak voorkomende infecties die goed behandelbaar zijn met antibiotica. Soms kan de bacterie die de urineweginfectie veroorzaakt echter uw bloed infecteren. Deze aandoening wordt urosepsis genoemd en kan levensbedreigend zijn. Antibioticaresistentie, dat wil zeggen dat antibiotica weinig of niet werkzaam zijn, komt steeds meer voor en kan leiden tot een groter risico op een bloedinfectie

Urineweginfecties veroorzaken niet altijd symptomen, maar onder meer de volgende symptomen kunnen voorkomen:

  • Een sterke, aanhoudende aandrang om te plassen
  • Een branderig gevoel tijdens het plassen
  • Vaak kleine beetjes plassen
  • Vlokkige urine
  • Urine die er rood, lichtroze of colakleurig uitziet - een aanwijzing voor bloed in de urine
  • Sterk ruikende urine
  • Bekkenpijn, bij vrouwen - vooral in het midden van het bekken en in de buurt van het schaambeen

Artsen en specialisten zullen het onderzoek uitvoeren namens Janssen Research & Development (een farmaceutisch bedrijf van Johnson & Johnson), de sponsor van het E.mbrace-onderzoek.

Deelname aan klinisch onderzoek is altijd geheel vrijwillig. Uw beslissing om wel of niet deel te nemen aan een klinisch onderzoek heeft geen invloed op de medische zorg die u nu of in de toekomst krijgt. Als u in aanmerking komt en kiest voor deelname aan het onderzoek, kunt u het klinische onderzoek op elk moment verlaten, om welke reden dan ook.

Elk klinisch onderzoek moet worden getoetst en wordt constant gevolgd door een regelgevende toetsingscommissie om ervoor te zorgen dat de risico's voor de onderzoeksdeelnemer zo laag mogelijk zijn. Als vrijwilliger hebt u het recht om op elk moment om welke reden dan ook uw deelname te beëindigen en het onderzoek te verlaten.

Deelnemers die aan de voorwaarden voldoen, krijgen het onderzoeksvaccin of de placebo en bepaalde bij het onderzoek horende medische zorg. Hieraan zijn geen kosten verbonden. Andere medische zorg of geneesmiddel(en) die u dagelijks nodig hebt, worden niet vanuit het onderzoek vergoed.

We gebruiken cookies om u de beste online-ervaring te geven. Als u de cookies uitschakelt, is het mogelijk dat u geen toegang hebt tot bepaalde delen van de website. Ook werkt deze mogelijk niet zoals bedoeld. U kunt meer te weten te komen over het beheren en verwijderen van cookies via https://www.youronlinechoices.com/nl/. Op uw gebruik van deze website zijn de door ons gepubliceerde Gebruiksvoorwaarden van toepassing. Lees ook onze Privacyverklaring.